Items 1-30 of 140 total | 30 60   Per Page 1 2 3 4 5 Trang tiếp >
GO2 Black
GO2 Black Model#: XI-GO2BLACK1

MADE IN USA

₫150,000 - ₫600,000
Black Magic
Black Magic Model#: XI-BLACK-MAGIC1

MADE IN USA

₫150,000 - ₫600,000
Exo Black
Exo Black Model#: XI-EXOBLACK1

MADE IN USA

₫200,000 - ₫900,000
Extra Black
Extra Black Model#: XI-EB1/2

Chất lượng mực xăm tuyệt vời

₫165,000 - ₫280,000
Exo White
Exo White Model#: XI-EXOWHITE1

MADE IN USA

₫280,000 - ₫890,000
Extra White
Extra White Model#: XI-EW1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Coverup White
Coverup White Model#: XI-CW1/2

Trắng dùng để coverup hình cũ

₫165,000 - ₫280,000
Mixing White
Mixing White Model#: XI-MIW1/2

Mực trắng dùng để pha trộn các màu lại với nhau

₫165,000 - ₫280,000
Lining White
Lining White Model#: XI-LIW1/2

Mực dùng đi chữ trắng hoặc các nét trắng

₫165,000 - ₫280,000
Ferrari Red
Ferrari Red Model#: XI-FER1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Caliente
Caliente Model#: XI-CAL1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Filery Rose
Filery Rose Model#: XI-FR1-2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Bulleye Red
Bulleye Red Model#: XI-BUR1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Scarlet Red
Scarlet Red Model#: XI-CR12

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Daruma
Daruma Model#: XI-S37-DR1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Solid Red
Solid Red Model#: XI-067-SR1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Dark Red
Dark Red Model#: XI-083-DR-1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Penny
Penny Model#: XI-PEN1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Burgundy
Burgundy Model#: XI-BUG1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Sockeye
Sockeye Model#: XI-SOC1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Dragons Blood
Dragons Blood Model#: XI-DRB1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Antique Red
Antique Red Model#: XI-ANR1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Rising Sun
Rising Sun Model#: XI-S36-RS1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Salmon Roe
Salmon Roe Model#: XI-S45-SM05

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Bloody Orange
Bloody Orange Model#: XI-BLO1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Maximum Orange
Maximum Orange Model#: XI-MAX1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Fast Orange
Fast Orange Model#: XI-086-FO1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫890,000
Carrot
Carrot Model#: XI-CAR1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000
Raw Sienna
Raw Sienna Model#: XI-RS1-2

Made in the USA

₫165,000 - ₫890,000
Burnt Orange
Burnt Orange Model#: XI-BUO1/2

MADE IN USA

₫165,000 - ₫280,000

XTREME INK

MỰC XĂM: