Items 1-5 of 5 total | 30 60   Per Page
White
White Model#: KS-WHITE1

Siêu Trắng Đến Từ Kokkai Sumi Ink

₫168,000 - ₫840,000
Black Abyss
Black Abyss Model#: KS-ABYSS1

Màu đen mới nhất của Kokkai Sumi và tuyệt vời để đi nét và tô mảng đen các khu vực rộng lớn một cách nhanh chóng.

₫168,000 - ₫840,000
Sea of Darkness
Sea of Darkness Model#: KS-SEA1

Đen chuyên đùng để pha đen trắng thích hợp pha tông đen xám

₫168,000 - ₫840,000
Graywash
Graywash Model#: KS-GW-XL1

Công thức mới Kokkai Sumi Graywash 2.0

₫96,000 - ₫1,730,000
Whitewash
Whitewash Model#: KS-WW-XL1

Công thức mới Kokkai Sumi ra màu xám khói đánh bóng

₫96,000 - ₫1,730,000

KOKKAI SUMI INK 2.0

MỰC XĂM: