Items 1-2 of 2 total | 30 60   Per Page
Máy Xăm Bishop Wand Pen
Máy Xăm Bishop Wand Pen Model#: BISHOP-WAND-L

Máy có 3 tuỳ chọn Shader 3.5mm, Packer 4.2mm, & Liner 5.0mm

₫16,800,000
Wand Power
Wand Power Model#: WAND-POWER-L

The Wand bạn đã biết và yêu thích nhưng với một tấm nền từ tính mới để kết nối pin hoặc bộ chuyển đổi RCA.

₫32,500,000

Bishop Power Wand & Wand Pen

MÁY XĂM PEN: