Items 1-3 of 3 total | 30 60   Per Page
Máy Xăm Bishop The Power Wand Set
Máy Xăm Bishop The Power Wand Set Model#: WAND-POWER-L

The Power Wand bạn đã biết và yêu thích nhưng với một tấm nền từ tính mới để kết nối pin hoặc bộ chuyển đổi RCA.

₫33,000,000
Máy Xăm The Power Wand
Máy Xăm The Power Wand Model#: NEW-BISHOP-WAND-P

The Power Wand bạn đã biết và yêu thích nhưng với một tấm nền từ tính mới để kết nối pin hoặc bộ chuyển đổi RCA.

₫19,990,000
Máy Xăm Bishop Wand Pen
Máy Xăm Bishop Wand Pen Model#: BISHOP-WAND-L

Máy có 3 tuỳ chọn Shader 3.5mm, Packer 4.2mm, & Liner 5.0mm

₫16,800,000

Bishop Power Wand & Wand Pen

MÁY XĂM PEN: