Items 1-1 of 1 total | 30 60   Per Page
Máy Xăm Bishop Wand Pen
Máy Xăm Bishop Wand Pen Model#: BISHOP-WAND-L

Máy có 3 tuỳ chọn Shader 3.5mm, Packer 4.2mm, & Liner 5.0mm

₫16,800,000

Bishop Power Wand & Wand Pen

MÁY XĂM PEN: