Items 1-4 of 4 total | 30 60   Per Page
Kim Nét (RL)
Kim Nét (RL) Model#: BCS1401RL

Giá chính thức 485.000đ, Ưu đãi trong thời gian có hạn. Bổ sung mới nhất cho Kim Đạn Beyond® đặc trưng của chúng tôi. Báng cầm thoải mái cho phép các ngón tay của bạn cầm nắm và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

₫325,000 List Price:₫485,000 You Save: ₫160,000 (33%)
Kim Tô Tròn (RS)
Kim Tô Tròn (RS) Model#: BCS1203RS

Giá chính thức 485.000đ, Ưu đãi trong thời gian có hạn. Bổ sung mới nhất cho Kim Đạn Beyond® đặc trưng của chúng tôi. Báng cầm thoải mái cho phép các ngón tay của bạn cầm nắm và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

₫325,000 List Price:₫485,000 You Save: ₫160,000 (33%)
Kim Ngang (M1)
Kim Ngang (M1) Model#: BCS1205M1

Giá chính thức 485.000đ, Ưu đãi trong thời gian có hạn. Bổ sung mới nhất cho Kim Đạn Beyond® đặc trưng của chúng tôi. Báng cầm thoải mái cho phép các ngón tay của bạn cầm nắm và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

₫325,000 List Price:₫485,000 You Save: ₫160,000 (33%)
Kim Ngang (RM)
Kim Ngang (RM) Model#: BCS1205M1T

Giá chính thức 485.000đ, Ưu đãi trong thời gian có hạn. Bổ sung mới nhất cho Kim Đạn Beyond® đặc trưng của chúng tôi. Báng cầm thoải mái cho phép các ngón tay của bạn cầm nắm và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

₫325,000 List Price:₫485,000 You Save: ₫160,000 (33%)

Kim Đạn Beyond® Comfort

KIM ĐẠN: