Items 1-27 of 27 total | 30 60   Per Page
Black (BLK)
Black (BLK) Model#: DC-B1

Một trong những màu đen được yêu thích nhất trong ngành xăm

₫250,000 - ₫730,000
TRIPLE BLACK (TBK)
TRIPLE BLACK (TBK) Model#: DC-TB1

Try the newer formula by Dynamic, its even darker and smoother then the original and most popular black.

₫260,000 - ₫890,000
White
White Model#: DC-W1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Triple White
Triple White Model#: DC-TW1

Dynamic Triple White mới của chúng tôi là hỗn hợp hoàn hảo giữa Mixing White và Heavy White.

₫260,000 Còn Hàng
Heavy White
Heavy White Model#: DC-HW1

Có sẵn sizes: 1-oz, 8-oz

₫260,000 Còn Hàng
Chinese Red
Chinese Red Model#: DC-CR1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Fire Red
Fire Red Model#: DC-FR1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Burgundy Red
Burgundy Red Model#: DC-BR1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Bubble Gum
Bubble Gum Model#: DC-BG1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Hot Pink
Hot Pink Model#: DC-HP1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Bright Orange
Bright Orange Model#: DC-BO1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Orange
Orange Model#: DC-OR1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Canary Yellow
Canary Yellow Model#: DC-CY1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Lime Green
Lime Green Model#: DC-LG1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Leaf Green
Leaf Green Model#: DC-LFG1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Green
Green Model#: DC-GR1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Turquoise
Turquoise Model#: DC-T1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Tea
Tea Model#: DC-TEA1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Sky Blue
Sky Blue Model#: DC-SKB1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Electric Blue
Electric Blue Model#: DC-EB1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Blue
Blue Model#: DC-BL1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Lavender
Lavender Model#: DC-L1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Tropical Purple
Tropical Purple Model#: DC-TP1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Violet
Violet Model#: DC-V1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Magenta
Magenta Model#: DC-M1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Light Brown
Light Brown Model#: DC-LB1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng
Brown
Brown Model#: DC-BRN1

Dung tích sản phẩm: 1-oz

₫230,000 Còn Hàng

DYNAMIC INK

MỰC XĂM: