Thông tin liên hệ

Văn phòng Công ty

vancouver , bc

(028) 36367744

(028) 36367744


Điện thoại: Thứ hai ~ Thứ sáu. 09:00 SÁNG ~ 18:30 TỐI
Cửa hàng: Thứ hai ~ Thứ sáu 09:00 SÁNG ~ 18:30 TỐI

https://goo.gl/maps/uyT9HjT26L92ZGL97


Dịch vụ chăm sóc khách hàng

(78) 363 7746

Bộ phận trả hàng

(778) 336 7746


Đơn đặt hàng quốc tế

1 - 800 - 333 - 4069
Nhà phân phối


WorldWide Tattoo Canada
Unit C - 7167 Gilley Avenue
Burnaby, BC Canada V5J 4W9
Canada
Phone: 888 . 255 . 1189

Tattoo Shop Tattoo Supply
PO Box 837
Lancaster LA19GY
United Kingdom
0844-335-0788