WORLDWIDE TATTOO SUPPLY®


Thời gian giao hàng

Tất cả các đơn đặt hàng trực tuyến được đặt trước 8:30 giờ sáng (PST) sẽ được xử lý trong cùng một ngày làm việc và các đơn hàng được đặt sau sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Chúng tôi gửi tất cả các đơn đặt hàng cùng ngày chúng được xử lý, trừ khi chúng tôi hết hàng hoặc có sự khác biệt về thẻ tín dụng.

Theo dõi đơn hàng

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi và nhấp vào “Trạng thái đơn hàng” để có được số theo dõi cho gói hàng của bạn..

Kiểm tra trạng thái đơn hàng đang chờ xử lý

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi và nhấp vào “Trạng thái đơn hàng” để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn.

Thay đổi số lượng hoặc hủy một mặt hàng trong đơn hàng Mật khẩu

Vui lòng liên hệ với phòng hỗ trợ khách hàng theo số (028) 3636 7746. Vui lòng chuẩn bị số đơn đặt hàng và số tài khoản của bạn, mọi thay đổi phải được thông báo qua điện thoại.

Lưu ý: Nếu đơn đặt hàng của bạn đã được giao, chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Lấy lại mật khẩu

Nhấp vào "Quên mật khẩu", trang tiếp theo sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn. Nhấp vào "Gửi" và mật khẩu mới sẽ được gửi qua email cho bạn.

Thay đổi mật khẩu

Đăng nhập vào tài khoản của bạn, khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào tên của bạn trong phần "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên trái. Trang tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn đến "Tài khoản", nhập mật khẩu mới của bạn và nhấp vào "Gửi thay đổi".

UPS

Ground, 3 Day, 2 Day, & Next Day Shipping Available. Shipping time is guaranteed by UPS, but excludes holidays or delays caused by weather.

Expedited Shipping Note: Only Monday-Friday count as business days. Begin counting days from the next business day your order is shipped out (which is not always the same day you placed your order). We ship Monday-Friday.

Note: UPS does not deliver on Saturdays. To request Saturday Delivery you will need to call us to place your order. Call for more details 1-626-968-2600.

USPS

(US Postal Service): First Class, Priority, & Express Shipping Available. Signature required and Insurance is an additional fee. If package tracking shows delivered, but the customer reports it was not received. WWTS will not be responsible for this lost package. Customer will need to report claim with US-MAIL directly.

Note: Please allow 1-2 additional business days for processing USPS Orders.

Chính sách đổi/trả hàng

  1. Trả hàng phải được chấp nhận trong vòng 30 ngày và các mặt hàng phải được trong tình trạng như ban đầu mới. Sản phẩm đổi trả phải có con dấu đóng gói không được mở ra, chẳng hạn như Cheyenne Supplies & Tất cả loại mực.
  2. S/H is non-refundable. TCM/WWT is not responsible for return shipping costs.
  3. 10% phí hoàn trả hàng. (Không có ngoại lệ)
  4. Mực & DVD không được hoàn tiền. (Không có ngoại lệ)

Đổi/Trả một mặt hàng

Vui lòng gọi số (028) 22 228 228 để nhận hướng dẫn hoàn trả hàng.

Vui lòng hoàn trả sản phẩm trước khi chúng tôi hoàn trả thanh toán

Vận chuyển Quốc tế

WWTS vận chuyển hàng đi các nước trên thế giới

Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách nước mình khi đăng ký vui lòng liên hệ với chúng tôi qua order@worldwidetattoo.com.

Vận chuyển và Đóng gói giao hàng Quốc tế

Đơn đặt hàng quốc tế được vận chuyển bằng USPS (US Postal Service).

Hàng được giao từ 10-14 ngày làm việc, tuy nhiên đôi khi sự chậm trễ có thể xảy ra do vấn đề vận chuyển và hải quan.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể bị tính phí nhập khẩu hàng hóa theo quốc gia.

Thuế

Chỉ cư dân CA trả thuế bán hàng.

Phí thẻ tín dụng & tiền hoàn lại

Tất cả các đơn đặt hàng trực tuyến được ủy quyền trước cho số tiền đặt hàng của bạn. Khi đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận và xử lý, tiền sẽ được chấp nhận sau đó. Nếu bạn không nhận được tiền, khoản thanh toán được ủy quyền trước sẽ bị từ chối và khoản thanh toán đó sẽ không được tính vào thẻ của bạn. Việc này thường mất khoảng 5 ngày làm việc để xóa thẻ tín dụng của bạn.All orders placed online are pre-authorized for the amount of your order. Once your order is accepted & processed the funds will be be then accepted. If you funds are not accepted the pre-authorized payment will rejected and that payment will not be charged on your card. This normally takes about 5 business days to clear your credit card.

Địa chỉ thanh toán và giao hàng phải chính xác

KHÔNG HIỂU Địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng phải trùng khớp với nhau. Để đảm bảo việc bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Nếu địa chỉ không khớp, thanh toán của bạn sẽ bị TỪ CHỐI.

Lưu ý: Mất từ 3-5 ngày làm việc để ngân hàng thực hiện

Nếu bạn không có thẻ tín dụng

Tất cả các đơn đặt hàng lần đầu tiên phải được đặt bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn không có thẻ tín dụng, thẻ tín dụng trả trước cũng được chấp nhận.

Giao hàng COD (Cash on Delivery)

Đối với tất cả khách hàng hiện tại đã mua từ chúng tôi trước khi có thể đặt hàng bằng COD. Gồm khoản phí bổ sung $ 12,50 và phải được đặt qua điện thoại, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số (028) 22 228 228.

Đăng ký tài khoản

Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể truy cập đầy đủ vào trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hướng dẫn sử dụng sản phẩm, flash, tải xuống, thư viện, cuộc thi xăm và nhiều hơn thế nữa

Bảo mật

Website của WorldWide Tattoo Supply được bảo vệ bởi SSL (Secure Socket Layer) an toàn. Trang web của chúng tôi được lưu trữ bởi Media Temple và bảo mật bởi Geo Trust.Tất cả thông tin được truy xuất và truyền cho chúng tôi đều được mã hóa. Media Temple & Geo Trust cung cấp các dịch vụ toàn diện

Chính sách bảo mật

Mọi thông tin bạn cung cấp cho worldwidetattoo.com được lưu trữ trên Máy chủ được bảo đảm tại Hoa Kỳ với sự bảo mật tối đa và sẽ không được sử dụng bởi bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác.

Quyền riêng tư thông tin danh sách mail

Cơ sở dữ liệu danh sách email của chúng tôi được đảm bảo an toàn.

Chính sách Hủy đăng ký nhận mail

Chúng tôi cố gắng chỉ gửi thông tin về mã phiếu giảm giá, thông tin giới thiệu sản phẩm đặc biệt. Nếu bạn không muốn nhận e-mail từ chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” nằm trong email của chúng tôi.