Items 1-3 of 3 total | 30 60   Per Page
Bình đựng mực xăm
Bình đựng mực xăm Model#: B1/2

Bình đựng mực xăm. Có sẵn 4 size: 0.5, 1, 2, & 4-oz

₫13,000 - ₫340,000
Bình đựng mực xăm lớn
Bình đựng mực xăm lớn Model#: B8

Bình đựng mực xăm lớn 8-oz

₫68,000 Hết Hàng
Nắp vặn thay thế
Nắp vặn thay thế Model#: B1/2-T

Nắp vặn bình đựng mực. Có sẵn 4 size: 1/2-oz, 1-oz, 2-oz & 4-oz.

₫2,000

Chai đựng mực

MỰC XĂM: