Items 1-5 of 5 total | 30 60   Per Page
KIM NÉT (RL)
KIM NÉT (RL) Model#: BC1401RL-M

Kim Đạn Beyond® sử dụng phốt cao su tiêu chuẩn tránh mực tràn ngược vào máy xăm.

₫250,000 - ₫320,000
KIM NÉT BUGPIN (RL)
KIM NÉT BUGPIN (RL) Model#: BC1003RL-M

Our new Beyond® cartridges now come with protective membranes.

₫250,000 - ₫320,000
KIM TÔ TRÒN (RS)
KIM TÔ TRÒN (RS) Model#: BC1203RS-M

Kim Đạn Beyond® sử dụng phốt cao su tiêu chuẩn tránh mực tràn ngược vào máy xăm.

₫250,000 - ₫320,000
KIM TÔ NGANG (M1)
KIM TÔ NGANG (M1) Model#: BC1205M1-M

Kim Đạn Beyond® sử dụng phốt cao su tiêu chuẩn tránh mực tràn ngược vào máy xăm.

₫250,000 - ₫400,000
KIM TÔ NGANG (RM)
KIM TÔ NGANG (RM) Model#: BC1205M1T-M

Kim Đạn Beyond® sử dụng phốt cao su tiêu chuẩn tránh mực tràn ngược vào máy xăm.

₫250,000 - ₫400,000

Kim Đạn Beyond®

KIM ĐẠN: