Items 1-1 of 1 total | 30 60   Per Page
Tay cầm Ultra Tube  kim đạn
Tay cầm Ultra Tube kim đạn Model#: CARTRIDGEGRIP-U

Phù hợp với Kim đạn Cheyenne và tất cả các loại kim đầu đạn hiệu khác.

₫22,300 - ₫446,000

Tay cầm Tubes Cartridge (dùng một lần)

KIM ĐẠN: