PHỤ KIỆN HỖ TRỢ VÀ KEM XĂM

Bao tay xămBao tay xăm

Tattoo SoapsTattoo Soaps

Kem Dưỡng Xăm và  Vitamins A&D Kem Dưỡng Xăm và Vitamins A&D

Sản phẩm bảo vệ Sản phẩm bảo vệ

Dụng cụ hỗ trợDụng cụ hỗ trợ

Khử trùngKhử trùng

Băng dínhBăng dính

Băng dính UltradermBăng dính Ultraderm

Túi & dung dịch khử trùngTúi & dung dịch khử trùng

Sản phẩm tiệt trùng dụng cụ xămSản phẩm tiệt trùng dụng cụ xăm

Nồi hấp tiệt trùngNồi hấp tiệt trùng