Items 1-1 of 1 total | 30 60   Per Page
Kim Dài Radical Premium Liner
Kim Dài Radical Premium Liner Model#: R1203RLB-TIGHT

Radical nổi tiếng với những Dòng Kim Đạn chất lượng, nhưng giờ đây họ cũng sản xuất Kim Dài Siêu Nét Truyền Thống

₫400,000 - ₫460,000

Kim Dài Cao Cấp Radical

KIM XĂM DÀI TRUYỀN THỐNG: