TAY CẦM VÀ NGÒI XĂM

Tay cầm inoxTay cầm inox

Ngòi inoxNgòi inox

Tay cầm và ngòi xăm inox (Ngòi vặn)Tay cầm và ngòi xăm inox (Ngòi vặn)

Tay cầm vặn (Twist Grip)Tay cầm vặn (Twist Grip)

Mũi xăm dạng mángMũi xăm dạng máng

Tay cầm Tube nhômTay cầm Tube nhôm

Bọc tay cầm Bọc tay cầm

Dụng cụ cân chỉnh và ốc Dụng cụ cân chỉnh và ốc

Dụng cụ vệ sinh tay cầm Dụng cụ vệ sinh tay cầm