Items 1-13 of 13 total | 30 60   Per Page
Bộ mực Eternal Sample
Bộ mực Eternal Sample Model#: EI-12SET1/2

Bộ mực Eternal Sample với 12 màu.

₫1,550,000 - ₫2,760,000
Bộ mực Eternal Neutral Gray
Bộ mực Eternal Neutral Gray Model#: EI-NEUTRALSET1/2OZ

Bộ mực Eternal Neutral Gray với các màu xám đa dạng - 4 màu

₫470,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Top 25 màu
Bộ mực Eternal Top 25 màu Model#: EI-25SET1/2

Bộ mực Eternal Top 25 màu

₫2,600,000 - ₫4,900,000
Bộ mực Eternal 60 màu
Bộ mực Eternal 60 màu Model#: EI-60SET1/2

Bộ mực Eternal 60 màu

₫6,300,000 - ₫12,250,000
Bộ mực xăm Eternal Motor City
Bộ mực xăm Eternal Motor City Model#: EI-MOTORSET1/2OZ

Bộ mực xăm Eternal Motor City 12 màu

₫1,300,000 Còn Hàng
Bộ mực xăm Eternal Myke Chambers
Bộ mực xăm Eternal Myke Chambers Model#: EI-MYKESET1/2OZ

Bộ mực xăm Eternal Myke Chambers

₫1,440,000 Còn Hàng
Bộ mực xăm Eternal Andrea Afferni
Bộ mực xăm Eternal Andrea Afferni Model#: EI-ANDREASET1/2OZ

Bộ mực xăm Eternal Andrea Afferni 10 màu

₫1,180,000 Còn Hàng
Bộ mực xăm Eternal Seasonal Spectrum
Bộ mực xăm Eternal Seasonal Spectrum Model#: EI-SEASONALSPECTRUMSET1/2OZ

Bộ mực xăm Eternal Seasonal Spectrum 12 màu

₫1,440,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Portrait Skin Tone
Bộ mực Eternal Portrait Skin Tone Model#: EI-PORTRAITSET1/2-NEW

Bộ màu trong bộ sưu tập mới nhất của Eternal. Phù hợp xăm chân dung.

₫1,300,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Levgen
Bộ mực Eternal Levgen Model#: EI-LEVGENSET1/2OZ

Bộ mực Eternal Levgen

₫1,440,000 - ₫2,400,000
Bộ mực Eternal Liz Cook Series
Bộ mực Eternal Liz Cook Series Model#: EI-LCSET1/2-NEW

Bộ màu tuyệt vời được tạo bởi nghệ sĩ Liz Cook

₫1,440,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal M Series
Bộ mực Eternal M Series Model#: EI-MSSET1/2-NEW

Bộ mực Eternal M Series được tạo bởi Mike Devries and Mario Rosenau.

₫1,440,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Muted Earth Tone
Bộ mực Eternal Muted Earth Tone Model#: EI-EARTHSET1/2

Bộ màu tuyệt vời trong bộ sưu tập của Eternal

₫1,300,000 Còn Hàng

ETERNAL INK SETS

MỰC XĂM: