Items 1-12 of 12 total | 30 60   Per Page
Keep It Wet Solution
Keep It Wet Solution Model#: EI-KEEPITWET2

Keep It Wet Solution - nước pha màu chất và giữ mực bạn không bị khô

₫250,000 - ₫450,000
Bộ mực Eternal Sample
Bộ mực Eternal Sample Model#: EI-12SET1

Bộ mực Eternal Sample với 12 màu.

₫3,600,000 List Price:₫3,960,000 You Save: ₫360,000 (9%) Còn Hàng
Bộ mực Eternal Neutral Gray
Bộ mực Eternal Neutral Gray Model#: EI-NGREYSET-1

Bộ mực Eternal Neutral Gray với các màu xám đa dạng - 4 màu

₫1,350,000 Còn Hàng
Set Mực màu JessYen
Set Mực màu JessYen Model#: EI-JYSSET2

Set mực màu làm riêng cho Jessyen

₫580,000 - ₫11,000,000
Bộ mực Eternal Rember
Bộ mực Eternal Rember Model#: EI-REMBER1

Bộ mực Eternal Rember 10 màu.

₫3,150,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Rich Pineda
Bộ mực Eternal Rich Pineda Model#: EI-RICH1

Bộ mực Eternal Rich Pineda

₫3,600,000 Còn Hàng
Set Mực Xăm Eternal Top 25 màu
Set Mực Xăm Eternal Top 25 màu Model#: EI-25SET1

Bộ mực Eternal Top 25 màu

₫6,500,000 Còn Hàng
Set Mực Xăm Eternal 50 màu
Set Mực Xăm Eternal 50 màu Model#: EI-50SET1

Bộ mực Eternal 50 màu

₫13,500,000 Còn Hàng
Set Mực Xăm Eternal 60 màu
Set Mực Xăm Eternal 60 màu Model#: EI-60SET1

Bộ mực Eternal 60 màu

₫15,500,000 Còn Hàng
Set Mực Xăm Eternal Myke Chambers
Set Mực Xăm Eternal Myke Chambers Model#: EI-MYKESET1OZ

Set Mực Xăm Eternal Myke Chambers

₫3,850,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Portrait Skin Tone
Bộ mực Eternal Portrait Skin Tone Model#: EI-PORTRAITSET1-NEW

Bộ màu trong bộ sưu tập mới nhất của Eternal. Phù hợp xăm chân dung.

₫3,600,000 Còn Hàng
Bộ mực Eternal Liz Cook Series
Bộ mực Eternal Liz Cook Series Model#: EI-LCSET1-NEW

Bộ màu tuyệt vời được tạo bởi nghệ sĩ Liz Cook

₫3,850,000 Còn Hàng

ETERNAL INK SETS

MỰC XĂM: