KIM ĐẦU ĐẠN

Beyond CartridgesBeyond Cartridges

Kim đầu đạn BEYONDKim đầu đạn BEYOND

Kim đầu đạn TURBOKim đầu đạn TURBO

Kim đầu đạn RADICALKim đầu đạn RADICAL

Kim đầu đạn NUTOKim đầu đạn NUTO

Tay cầm Tubes Cartridge (dùng một lần)Tay cầm Tubes Cartridge (dùng một lần)

Tay cầm chuyển đầu đạnTay cầm chuyển đầu đạn