Items 1-18 of 18 total | 30 60   Per Page
Bộ mực Intenze
Bộ mực Intenze Model#: IZ-10SET1

Bộ mực Intenze: 10 Màu (Basic & Pastel), 19 Màu, 25-Màu, & 54 Màu. (Các loại dung tích: 1/2oz, 1-oz, 2-oz, & 4-oz)

₫230,000 - ₫4,900,000
Shading & Color Mixing Solution
Shading & Color Mixing Solution Model#: IZ-SPECIAL SHADING4

Sản phẩm hỗ trợ pha trộn các loại mực.

₫450,000 - ₫950,000
Mực Intenze Zuper Black
Mực Intenze Zuper Black Model#: IZ-ZB12

Mực Intenze Zuper Black

₫1,350,000 Còn Hàng
Mực Intenze Sumi
Mực Intenze Sumi Model#: IZ-JSB12

Mực Intenze Sumi (Nhật )

₫1,250,000
Mực Suluape Black
Mực Suluape Black Model#: IZ-SB17

Mực Suluape Black là sản phẩm hợp tác của Intenze và gia đình Suluape Tatau

₫1,200,000 Còn Hàng
Mực Intenze Formula 23 Black
Mực Intenze Formula 23 Black Model#: IZ-FORMULA23

Mực Formula 23 Black của Intenze

₫1,350,000 Còn Hàng
Bộ mực Bob Tyrrell Advance Black & Grey Ink
Bộ mực Bob Tyrrell Advance Black & Grey Ink Model#: IZ-BT6-SET1OZ

Bộ mực Bob Tyrrell Advance Black & Grey Ink

₫330,000 - ₫2,050,000
Bộ mực Mark Mahoney Gangster Grey Ink
Bộ mực Mark Mahoney Gangster Grey Ink Model#: IZ-MM6-SET1OZ

Bộ mực Mark Mahoney Gangster Grey

₫1,580,000 Còn Hàng
Bộ mực Andy Engel Essentials
Bộ mực Andy Engel Essentials Model#: IZ-19-AE-SET1

Bộ mực Andy Engel Essentials 19 màu

₫6,500,000 Còn Hàng
Bộ mực Alex de Pase Fleshtone
Bộ mực Alex de Pase Fleshtone Model#: IZ-6-AD-SET1OZ

Bộ mực Alex de Pase Fleshtone của Intenze

₫2,050,000 Còn Hàng
Bộ mực Dragon Color
Bộ mực Dragon Color Model#: IZ-DC6-SET1OZ

Bộ mực Dragon Color

₫1,450,000 Còn Hàng
Bộ mực Earth Tones Color
Bộ mực Earth Tones Color Model#: IZ-AB1

Bộ mực Earth Tones Color

₫230,000
Bộ mực Essential Silve
Bộ mực Essential Silve Model#: IZ-BSR1

Bộ mực Essential Silve

₫230,000
Bộ mực Bowery Ink
Bộ mực Bowery Ink Model#: IZ-BI8-SET1OZ

Bộ mực Bowery Ink 8 màu

₫2,050,000 Còn Hàng
Bộ mực Gold Label
Bộ mực Gold Label Model#: IZ-GL19-SET1OZ

Bộ mực Mario Barth Gold Label 19 màu

₫4,800,000 Còn Hàng
Bộ mực Mike DeMasi Color Portrait
Bộ mực Mike DeMasi Color Portrait Model#: IZ-MD19-SET1OZ

Bộ mực Mike DeMasi Color Portrait 19 màu

₫4,750,000 Còn Hàng
Bộ mực Boris Color Line
Bộ mực Boris Color Line Model#: IZ-BC19-SET1OZ

Bộ mựcBoris Color Line 19 màu

₫4,700,000 Còn Hàng
Bộ mực Color Lining Series
Bộ mực Color Lining Series Model#: IZ-CLS10-SET1OZ

Bộ mực Color Lining Series 10 màu

₫2,500,000 Còn Hàng

INTENZE INK SETS

MỰC XĂM: