TAY CẦM TUBE (DÙNG MỘT LẦN)

Tay cầm Tubes Sabre (dùng một lần)Tay cầm Tubes Sabre (dùng một lần)

Tay cầm Tubes Ultra (dùng một lần)Tay cầm Tubes Ultra (dùng một lần)

Tay cầm Tubes EZ (dùng một lần)Tay cầm Tubes EZ (dùng một lần)

Ngòi xămNgòi xăm