Items 1-29 of 29 total | 30 60   Per Page
Soft Black
Soft Black Model#: CC-SB

Được các nghệ sĩ công nhận hơn 25 năm. Sản phẩm luôn mang lại màu sắc đẹp và bền màu nhất.

₫360,000 Hết Hàng
Eye Liner Black
Eye Liner Black Model#: CC-EB

.

₫360,000
Light Pink
Light Pink Model#: CC-LP

Light Pink tông màu sáng giúp làm bật lên màu môi.

₫360,000 Hết Hàng
Summer Pink
Summer Pink Model#: CC-SP

Được các nghệ sĩ công nhận hơn 25 năm. Sản phẩm luôn mang lại màu sắc đẹp và bền màu nhất.

₫360,000 Hết Hàng
Hollywood Lips
Hollywood Lips Model#: CC-HWL

Được các nghệ sĩ công nhận hơn 25 năm. Sản phẩm luôn mang lại màu sắc đẹp và bền màu nhất.

₫360,000 Hết Hàng
Miss Natural
Miss Natural Model#: CC-MN

Được các nghệ sĩ công nhận hơn 25 năm. Sản phẩm luôn mang lại màu sắc đẹp và bền màu nhất.

₫360,000 Hết Hàng
Rose Pink
Rose Pink Model#: CC-RP

Permanent Makeup Artists hơn 25 năm trong ngành. Luôn mang đến kết quả tuyệt vời với chất lượng màu.

₫360,000 Hết Hàng
Perfect Lip Color
Perfect Lip Color Model#: CC-PLC

Perfect Lip Color

₫360,000 Hết Hàng
Red
Red Model#: CC-R

.

₫360,000 Hết Hàng
Warm Beauty
Warm Beauty Model#: CC-WB

Warm Beauty

₫360,000 Hết Hàng
Wine
Wine Model#: CC-W

Wine

₫360,000 Hết Hàng
Dark Wine
Dark Wine Model#: CC-DW

₫360,000 Hết Hàng
Coral
Coral Model#: CC-C

Coral

₫360,000 Hết Hàng
Mauve
Mauve Model#: CC-M

.

₫360,000 Hết Hàng
Plum
Plum Model#: CC-P

.

₫360,000 Hết Hàng
Light Flesh
Light Flesh Model#: CC-LF

Light Flesh

₫360,000 Hết Hàng
Medium Flesh
Medium Flesh Model#: CC-MF

Medium Flesh

₫360,000 Hết Hàng
Dark Flesh
Dark Flesh Model#: CC-DF

Dark Flesh

₫360,000 Hết Hàng
Light Taupe
Light Taupe Model#: CC-LT

.

₫360,000 Hết Hàng
Medium Taupe
Medium Taupe Model#: CC-MT

Medium Taupe

₫360,000 Hết Hàng
Dark Taupe
Dark Taupe Model#: CC-DT

.

₫360,000 Hết Hàng
Light Brown R/P
Light Brown R/P Model#: CC-LIGHT BROWN R/P

.

₫360,000 Hết Hàng
Brown R/P
Brown R/P Model#: CC-BROWN R/P

₫360,000 Hết Hàng
Auburn
Auburn Model#: CC-A

Auburn

₫360,000 Hết Hàng
Brown N
Brown N Model#: CC-BROWN N

Brown N

₫360,000 Hết Hàng
Indian Earth
Indian Earth Model#: CC-IE

.

₫360,000 Hết Hàng
Red Brown
Red Brown Model#: CC-RB

.

₫360,000 Hết Hàng
Darkest Brown
Darkest Brown Model#: CC-DDB

.

₫360,000 Hết Hàng
Brown Black
Brown Black Model#: CC-BB

Brown Black

₫360,000 Hết Hàng

Mực xăm Cosmetic Colors Pigment

SẢN PHẨM XĂM THẨM MỸ: