Items 1-18 of 18 total | 30 60   Per Page
ASH 10ml (hũ)
ASH 10ml (hũ) Model#: BLISS-ASH-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
CANYON 10ml (hũ)
CANYON 10ml (hũ) Model#: BLISS-CANYON-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
CHARCOAL BLK 10ml (hũ)
CHARCOAL BLK 10ml (hũ) Model#: BLISS-CHARCOAL BLK-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
CHOCOLATE 10ml (hũ)
CHOCOLATE 10ml (hũ) Model#: BLISS-CHOCOLATE-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
CINNAMON 10ml (hũ)
CINNAMON 10ml (hũ) Model#: BLISS-CINNAMON-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
COCO 10ml (hũ)
COCO 10ml (hũ) Model#: BLISS-COCO-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
COFFEE 10ml (hũ)
COFFEE 10ml (hũ) Model#: BLISS-COFFEE-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
ESPRESSO 10ml (hũ)
ESPRESSO 10ml (hũ) Model#: BLISS-ESPRESSO-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
FOSSIL 10ml (hũ)
FOSSIL 10ml (hũ) Model#: BLISS-FOSSIL-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
GINGERBREAD 10ml (hũ)
GINGERBREAD 10ml (hũ) Model#: BLISS-GINGERBREAD-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
GRAY 10ml(hũ)
GRAY 10ml(hũ) Model#: BLISS-GRAY-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
LATTE BROWN 10ml (hũ)
LATTE BROWN 10ml (hũ) Model#: BLISS-LATTE BROWN-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
MOCHA 10ml (hũ)
MOCHA 10ml (hũ) Model#: BLISS-MOCHA-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
OCHRE 10ml (hũ)
OCHRE 10ml (hũ) Model#: BLISS-OCHRE-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
PECAN 10ml (hũ)
PECAN 10ml (hũ) Model#: BLISS-PECAN-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
ROSEWOOD 10ml (hũ)
ROSEWOOD 10ml (hũ) Model#: BLISS-ROSEWOOD-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
UMBER 10ml (hũ)
UMBER 10ml (hũ) Model#: BLISS-UMBER-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng
WALNUT 10ml (hũ)
WALNUT 10ml (hũ) Model#: BLISS-WALNUT-J

Mực Microblading (điêu khắc) của Bliss - có 19 màu.

₫600,000 Hết Hàng

Mực xăm Bliss (Microblading)

SẢN PHẨM XĂM THẨM MỸ: